Γρηγόρης

Take Away  &  Delivery

Λεωφ.  Αρχ.  Μακαρίου  14β  3060  Λεμεσός, 

Τηλ.: 25-562233

πατήστε για να δείτε το τιμοκατάλογο

web: www.gregorys.gr

email: info@gregorys.gr

Posted in Sandwich & Burgers, Μικρογεύματα, Όλα / All Tagged with: ,