Γρηγόρης

Take Away  &  Delivery

Λεωφ.  Αρχ.  Μακαρίου  14β  3060  Λεμεσός, 

Τηλ.: 25-562233

πατήστε για να δείτε το τιμοκατάλογο[book id='33' /]

web: www.gregorys.gr

email: info@gregorys.gr

Posted in Sandwich & Burgers, Μικρογεύματα, Όλα / All Tagged with: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>